Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.
  +36 30 265 7933
  titkarsag@god-huzella.hu
  OM: 032352
Az általános iskolák honlapjaira elsősorban ismerősök (jelenlegi és volt diákok, szülők) „ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó látogatásuk óta.

Érdeklődő idegenek akkor tévednek házunk tájára, ha iskolát keresnek gyermekeiknek. Ők hosszabb időt töltenek nálunk, a lehető legtöbbet szeretnének megtudni iskolánkról, hiszen életük egyik legjelentősebb lépése előtt állnak: iskolát választanak gyermekeiknek.

Ez a bemutatkozó elsősorban nekik szól.

Melyek az iskola munkáját meghatározó alapelvek?

A kérdésre a következő rövid választ adhatjuk:

Sokszínűségre, sokféleségre, gazdag kínálatra törekvés 
Megfelelés a különféle szülői elvárásoknak, tanulói szükségleteknek 
Rugalmas alkalmazkodás 
Nyitottság, együttműködési készség 
Differenciált tanulásszervezés 
Teljesítményközpontúság

A felsoroltak Minőségbiztosítási szabályzatunk Intézményi minőségpolitika című fejezetének alcímei. A Dokumentumok almenüben elérhetők a 9-11. oldalakon.

Néhány gondolat magunkról


Iskolánk folyamatosan fejlődik. Az elmúlt években tanulólétszámunk 480-ról 717-re emelkedett.

Pedagógiai kínálatunk szokatlanul sokféle (Erről a következő fejezetben részletesen olvashatnak.)

Feltételeink kiválóak: A hat év alatt iskolánk majdnem teljesen megújult, 2001-ben egy 12 tantermes szárnnyal bővült. Két 16 gépes, Internet kapcsolattal rendelkező informatika termünk, egy tornatermünk és egy tornacsarnokunk van. Az idegen nyelvet hat, kiscsoportos oktatásra alkalmas, a nyelvtanítás eszközeivel felszerelt teremben tanítjuk.

Nyolcadikos diákjaink felvételtelének százalékos arányai a különböző iskolatípusokban:

Tanév

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

2003/2004.

35%

40%

25%

2004/2005.

40%

48%

12%

2005/2006.

43%

31%

26%

2006/2007.

50%

47%

3%

2007/2008.

52%

 38%

  10%

2008/2009.

 57%

  30%

 13%

Mit kínál iskolánk?

Évfolyamonként általában három osztályt indítunk:
Egy magyar-angol két tanítási nyelvű osztályt, egy emelt német szintű nyelvi osztályt, egy általános tantervű osztályt. Amennyiben négy osztálynyi gyermek jelentkezik, a szülők igénye szerint alakítjuk az osztály profilját. 

A magyar -angol két tanítási nyelvű osztályunkban a gyerekek első évfolyamtól bontott csoportban, heti öt órában tanulják az angol nyelvet. Ezen túl célnyelven, angolul tanulnak még három másik tantárgyat. Hatodik évfolyamtól az Országismert nevű, angol nyelven tanult tantárgy segítségével megkezdik az ismerkedést az angol földrajzzal, történelemmel, kultúrával.
Az osztályba járó gyerekek jó eséllyel tanulnak tovább magyar-angol két tanítási nyelvű vagy az angolt emelt szinten oktató gimnáziumokban.

Nyelvi emelt szintű osztályunk németet tanul első évfolyamtól heti öt órában.

Harmadik, általános tantervű osztályunkban a gyerekek 1-4. évfolyamig a képzés kiegészítéseként Angol nyelvet tanulhatnak, plusz testnevelés és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt heti két órában, az általuk választott párosításban.

Negyedik évfolyamtól az Angol nyelv óraszáma heti háromra nő.

Ötödiktől lehetőségük nyílik a klasszikus emelt szintű képzésre Matematikából, Magyar nyelvből és Magyar irodalomból csoportbontásra a Helyi pedagógiai programban meghatározott feltételekkel.

Ha megválaszolatlan kérdései maradtak...

Lapozza át a Dokumentumok almenüben Pedagógiai programunk Helyi tanterv című fejezetét.

Jöjjön el a tájékoztatóra, melyet leendő elsőseink szüleinek szervezünk. (Honlapunkon és a partner óvodákban is meghirdetjük.)

Vegyen részt a partner óvodákban szervezett óvodai szülői értekezleten, melyen pedagógusaink kiegészítik az itt olvasottakat és válaszolnak kérdéseikre.

Technikai jellegű segédletet a beiratkozáshoz az Ügyintézés almenüben kaphat.

Tisztelettel:

Horváth Ferenc
igazgató 

Naptár

November 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kréta

KRÉTA Iskolai Alaprendszer - Home | Facebook

ESEMÉNYEK

Kedves Szülők!

1 %!

Kérjük, gondoljanak iskolánkra!

Jövőformáló Alapítvány

18714155-1-14

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány

19179849-1-13

Ne feledjék, minden évben nyilatkozni szükséges!

Köszönjük!

Útkövetés